Giới Thiệu

Chúng tôi là điện mặt trời Quảng Ngãi, được thành lập vào năm 2009 là một đối tác quan trọng của tập đoàn năng lượng mặt trời SolarBK Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của chúng tôi:

  • Sản xuất các thiết bị điện năng lượng mặt trời và tiết kiệm năng lượng.
  • Thi công lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời chất lượng cao.
  • Cung cấp các giải pháp tuỳ chỉnh về điện mặt trời.
  • Tìm kiếm nhà đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo từ mặt trời.