Tin Tức

Sản xuất Tấm pin mặt trời SolarBK tại nhà máy IREX

Sản xuất Tấm pin mặt trời Đã có nhiều loại vật liệu khác nhau được thử nghiệm chế tạo tấm pin mặt trời. Có hai...